Φωτογραφία από ένα τραπέζι, σημειώσεις κλπ

#YourStory@Melissa: Ενδυνάμωση και ενσωμάτωση γυναικών προσφύγων και μεταναστριών με μεθοδολογίες design thinking και συμμετοχικής δημοσιογραφίας

Με το έργο YourStory@Melissa, συντονιστής του οποίου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Eταιρία ​ «Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία»,​ εφαρμόζουμε μεθοδολογίες και τεχνογνωσία που έχει εισαχθεί και βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια μέσω του #YourStory, σκοπεύοντας στην ενεργοποίηση, συμμετοχή, ενεργή εμπλοκή και συνεργασία πολιτών και δημοσιογράφων για την ανάδειξη κρίσιμων θεμάτων που τους απασχολούν. Στα πλαίσια του έργου, αυτές οι τεχνικές θα προσαρμοστούν ώστε να εφαρμοστούν στην κοινότητα του Δίκτυου της Μέλισσας....