Με το έργο YourStory@Melissa, συντονιστής του οποίου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Eταιρία ​ «Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία»,​ εφαρμόζουμε μεθοδολογίες και τεχνογνωσία που έχει εισαχθεί και βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια μέσω του #YourStory, σκοπεύοντας στην ενεργοποίηση, συμμετοχή, ενεργή εμπλοκή και συνεργασία πολιτών και δημοσιογράφων για την ανάδειξη κρίσιμων θεμάτων που τους απασχολούν. Στα πλαίσια του έργου, αυτές οι τεχνικές θα προσαρμοστούν ώστε να εφαρμοστούν στην κοινότητα του Δίκτυου της Μέλισσας.

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη, ενθάρρυνση, συστηματικοποίηση και οργάνωση της κοινότητας των γυναικών της Μέλισσας στην προσπάθειά τους να συνεισφέρουν στις λύσεις και να συνδιαμορφώσουν την αλλαγή που επιθυμούν οι ίδιες για τον εαυτό τους με εφαρμογή μεθόδων Design Thinking και του Co-Creation (συν-δημιουργία) με έμφαση στον προσδιορισμό των βέλτιστων λύσεων για τις ίδιες και την κοινότητα. Η καινοτόμα πρωτοβουλία συμμετοχικής δημοσιογραφίας #YourStory που προέρχεται από το inside story κάνει ακριβώς αυτό και με επιτυχία.

Συνεργάτες στο έργο

Συντονιστής του έργου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Eταιρία «Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία», η οποία ιδρύθηκε το 2018 για να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα και για να υπερασπισθεί την ελευθερία του Τύπου. Η σημαντική και αναγνωρισμένη διεθνώς εμπειρία του #YourStory είναι παρακαταθήκη που έχουν τα μέλη της «Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία» όντας συνεργάτες με κρίσιμη εμπλοκή στο σε αυτήν την πρωτοβουλια που αρχικά προέρχεται από το ερευνητικό δημοσιογραφικό σάιτ inside story.

Πολύτιμο ρόλο στο σχεδιασμό του #YourStory παίζει η Μπέττυ Τσακαρέστου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, επικεφαλής του εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, η οποία έχει εισάγει τις καινοτόμες μεθοδολογίες του design thinking (συμμετοχικός ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός) και του co-creation (συν-δημιουργία) με στόχο την ενίσχυση της εμπλοκής των αναγνωστών στις δημοσιογραφικές πρακτικές.

Η Μέλισσα είναι ένα δίκτυο για μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα. Στόχος της είναι η δημιουργία και η διατήρηση δεσμών, η κατασκευή μιας «γέφυρας της επικοινωνίας» με την κοινωνία που υποδέχεται τον εισερχόμενο και η προώθηση της ενίσχυσης μιας ενεργής κουλτούρας της κοινωνίας πολιτών. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 2014 με την άμεση συμμετοχή των μεταναστριών-ηγετών στοχεύοντας σε γυναίκες 50, ίσως και παρά πάνω, διαφορετικών εθνικοτήτων που διαμένουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Λειτουργεί με βάση μια κοινή πλατφόρμα, έναν κόμβο όπου δίκτυα και άτομα έχουν την δυνατότητα να συναντώνται, να μοιράζονται τις ανησυχίες και τις ιδέες τους, και να υποστηρίζουν η μία την άλλη στην επιδίωξη των στόχων τους. Έχει στόχο την ενίσχυση γυναικών μεταναστριών και προσφύγων και να προωθήσει την ενδυνάμωση και ενεργή τους συμμετοχή στην κοινωνία υποδοχής.Το έργο #YourStory@Melissa υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Μποδοσάκη το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη του.

Bodossaki Logo