Η Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018 με τους εξής σκοπούς:

  • Την προάσπιση της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος της κοινωνίας για απρόσκοπτη πολύπλευρη και ανεμπόδιστη ενημέρωση.
  • Την παραγωγή ερευνητικής δημοσιογραφίας για το κοινό όφελος, σε θεματικές ενότητες κρίσιμες για την χώρα που δεν καλύπτονται επαρκώς για διάφορους λόγους όπως η οικονομική και πολιτική συγκυρία, άλλα έχουν άμεση σχέση με με την κοινωνία και απαιτούνται για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας.
  • Την ανάπτυξη ικανοτήτων σε σύγχρονες μορφές εξάσκησης της δημοσιογραφίας, η διασφάλιση συνέχειας σε τεχνογνωσία, η με­τάδοση και διάδοση εμπειρίας και η χρήση όλων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων και πρακτικών.
  • Την εξοικείωση του κοινού και των φορέων τόσο με τους μηχανισμούς της είδησης όσο και με το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται αυτή με σκοπό την καλλιέργεια κριτικής ανάγνωσης και περαιτέρω την βελτίωση της εμπιστοσύνης και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης.

Η Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία αναζητά πόρους από Ιδρύματα, εταιρίες, ιδιώτες καθώς και μέσω δικών της δραστηριοτήτων, για την υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών που υποστηρίζουν και προάγουν τους στόχους και κινητοποιούν όλο και περισσότερους προς το όραμά της.

Για πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα δωρεάς, επικοινωνήστε στο [email protected]


Είμαστε περήφανοι για την υποστήριξη στην πορεία μας από την Αιγέας ΑΜΚΕ Πολιτιστικού & Κοινωφελούς Έργου, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, την Μυτιληναίος Α.Ε., την Παπαστράτος ΑΒΕΣ, την Τηνιακοί Αμπελώνες Α.Ε., την AEGEAN, την Viva Wallet, και από ιδιώτες δωρητές.