Το site https://sustainablecyclades.gr

Το site Βιώσιμες Κυκλάδες

(Δελτίο Τύπου) Μπορούν οι Κυκλάδες να συνδυάζουν την ευημερία με τη διαφύλαξη των παραδόσεων που τις καθιστούν μοναδικές; Πώς μπορούν οι υποδομές στα νησιά να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες - και σε ποιο σημείο πρέπει να μπει όριο σε αυτήν τη ζήτηση; Ποιες ρυθμίσεις θα επιτρέψουν την ισόρροπη ανάπτυξη της δόμησης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική; Με αυτά και άλλα ερωτήματα θα καταπιαστεί το πρόγραμμα «Βιώσιμες Κυκλάδες», της ΑΜΚΕ «Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία»....

Αμπελώνας στην Τήνο

Βιώσιμες Κυκλάδες

Η επείγουσα σημασία που έχουν συντονισμένες δράσεις φορέων πολιτείας, επιχειρήσεων και πολιτών στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων είναι αναγνωρισμένη από την διεθνή κοινότητα[1][2][3]. Ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα απαιτεί βαθιές αλλαγές στη νοοτροπία και την συμπεριφορά μας. Ειδικά στην Ελλάδα, λόγω τόσο γεωγραφικής θέσης όσο και του μοντέλου ανάπτυξης, είναι αυξημένη η επιτακτικότητα ανάδειξης και αντιμετώπισης των θεμάτων που προκύπτουν τα οποία είναι ως επί το πλείστον πολυ-επίπεδα. Επιλογές που λαμβάνονται τώρα επηρεάζουν την μέσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χώρας τόσο ως συνεκτική κοινωνία όσο και ως υγιής οικονομία....