Η επείγουσα σημασία που έχουν συντονισμένες δράσεις φορέων πολιτείας, επιχειρήσεων και πολιτών στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων είναι αναγνωρισμένη από την διεθνή κοινότητα[1][2][3]. Ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα απαιτεί βαθιές αλλαγές στη νοοτροπία και την συμπεριφορά μας. Ειδικά στην Ελλάδα, λόγω τόσο γεωγραφικής θέσης όσο και του μοντέλου ανάπτυξης, είναι αυξημένη η επιτακτικότητα ανάδειξης και αντιμετώπισης των θεμάτων που προκύπτουν τα οποία είναι ως επί το πλείστον πολυ-επίπεδα. Επιλογές που λαμβάνονται τώρα επηρεάζουν την μέσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χώρας τόσο ως συνεκτική κοινωνία όσο και ως υγιής οικονομία.

Η «διαμάχη» μεταξύ ανάπτυξης και βιωσιμότητας είναι ακριβώς ένας τέτοιος τομέας, του οποίου μάλιστα η σημασία θα αυξάνει χρόνο με χρόνο, ανεξάρτητα από μεμονωμένες ενέργειες επί μέρους χωρών μιας και το ζήτημα είναι παγκοσμίου κλίμακας. Η «Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία» θεωρεί πως θέματα Κλιματικής Κρίσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν υπαρξιακή σημασία αλλά μέχρι στιγμής το κοινό και η Πολιτεία δεν έχει δείξει σημάδια οτι το συνειδητοποιεί στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

Έχοντας τη δυνατότητα να αντλεί από ένα pool έμπειρων ερευνητών αλλά και νέων δημοσιογράφων και έχοντας συλλέξει τεχνογνωσία σε σύνθετες δημοσιογραφικές ενέργειες όπως το «Παρατηρητήριο για το Μάτι» και ενέργειες κινητοποίησης και καταγραφής όπως το Yourstory (Παραδείγματος χάριν, με το έργο YourStory@Melissa), η «Πρωτοβουλία για τη Δημοσιογραφία» είναι στην ιδανική θέση να αναδείξει θέματα καθολικού ενδιαφέροντος αλλά χαμηλής μέχρι στιγμής επιδραστικότητας σε μια κοινωνία η οποία έχει ανάγκη από ουσιαστική ενημέρωση.

Σίφνος, Παναγιά Πουλάτη / Γιάννης Παλαιολόγος

Σίφνος, Παναγιά Πουλάτη / Γιάννης Παλαιολόγος

Στην πράξη, το πρόγραμμα «Βιώσιμες Κυκλάδες» πρόκειται για μία έρευνα με ορίζοντα 18 μηνών (με προοπτική επέκτασης) το περιεχόμενό της οποίας θα είναι διαθέσιμο, καθώς παράγεται, στο κοινό και στα Μέσα για αναδημοσίευση. Ταυτόχρονα, τακτικές οργανωμένες ενέργειες εμπλοκής των κατοίκων θα βοηθήσουν στο να αναδειχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και κατά προέκταση τα γενικότερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν τον γενικότερο πληθυσμό. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και αφιερώματα, οι «Βιώσιμες Κυκλάδες» θα παρακολουθούν, καταγράφουν και θα προβάλλουν χειμώνα-καλοκαίρι πως αντιμετωπίζονται θέματα περιβάλλοντος, ανάπτυξης και φέρουσας ικανότητας από την τοπική κοινωνία, τους οικονομικούς παράγοντες, την αυτοδιοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση.